AKADÁLYMENTES VAKBARÁT VÁLTOZAT

Történelem

Önkormányzat
Rendeletek
Helyi adók
Hírdetmények
Nyilvántartás
Településrendezés
Választások

Elérhetőség
Közlekedés
Turizmus

.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉTŐL

3915 Tarcal Fő u. 61.
Tel: 47/580-444, Fax: 47/580-441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ügyiratszám: 3858-3/2013.

H A T Á R O Z A T

Tarcal Község Helyi Választási Iroda
vezetőjeként Tiszatardos Község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:
  1. 001.szavazókör: 3928 Tiszatardos Kossuth u. 45.  
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 193 fő

Ady Endre utca
Arany János utca
Bocskai István utca
Gátőrház
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc utca
Petőfi Sándor utca
Posta utca
Rév utca

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok értelmében csak Tiszatardos község megnevezését tartalmazza, a 001. szavazókörben (3928 Tiszatardos, Kossuth u. 45.) szavazhatnak, illetve ez a szavazókör alkalmas arra a mozgásukban korlátozott választópolgárok szavazására is. 

Elrendelem a határozat Tiszatardos Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tiszatardos.hu), valamint a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Tarcal Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (3915 Tarcal Fő u. 61.) A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó apján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.  


I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 78.§-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. §-a alapján a Helyi Választási Iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78.§a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásra kijelölt szavazókört is.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve.234.§ (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve.234.§(2)  bekezdése alapján a Területi Választási Iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve.10.§ (1)-(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény 33.§ (2) bekezdésének 1.pontja biztosítja.  

Tarcal, 2013. július 26.                                                                Dr. Kovács Zoltán

                                                                                                          jegyző


Tervezte: T.L. 2015  © Tiszatardos Község Önkormányzata